Från Alfons till Dostojevskij 2 - page 4

Utgivningen av denna skrift har möjliggjorts genom bidrag från
Folke Bernadotteakademien/Fredsmiljonen, Kungliga Patriotiska
sällskapet, Lott och Nils Rosenblads stiftelse och Gunilla Bergström.
Omslagsbild Alfons Åberg © Gunilla Bergström/Bokmakaren AB
Fjodor Dostojevskij, oljemålning 1872 av Vasilij Perov
Foton:
Sid 7. © Björn Åslund
sid 11 © Simone Ek
sid 19 © Rolf Adlercreutz/Bokmakaren
sid 22 © Berättarministeriet
sid 24 © Tine Guth Linse
sid 28 @ Anna Emgård-Olsson
sid 31 © Mats Cato
sid 35 © Malin Hoelstad
sid 38 © Saga ”Niceguzz” Berlin
sid 43 © Magnus Liam Karlsson
sid 45 © Malin Hoelstad
sid 48 © Björn Wickenberg
sid 64 © Ingela Visuri
sid 81 © Malin Mattsson Flennegård
sid 83–90 © Malin Mattsson Flennegård
sid 94 © Björn Åslund
Teckningar sid 70 och 75:Tea Hagstedt, åk 1, Ljungenskolan i Furulund.
Texterna © Författarna och Fondi förlag 2015
Redaktör: Petra Alfe Åslund
Redaktion: Petra Alfe Åslund, Linnea Hahn, Lisbeth Lindvall
och Dorothea Rosenblad
Grafisk form: Arne Öström/Ateljén
ISBN 978-91-982095-2-5
Tryck Danagårds Litho, Ödeshög 2015
1,2,3 5,6