Samma Rötter

Samma rötter
Dorothea Rosenblad & Fanny Rosenblad

Ny upplaga 2013 med samma innehåll som föregående tryckningar. Undantaget är det nya inledningskapitlet där vi redovisar erfarenheter vi gjort sedan 2004 då den första upplagan trycktes.

Boken är en lärarhandledning som på ett lättsamt sätt presenterar arbetssättet i klassrummet och även en rad berättelser om patriarkerna och övriga gestalter i det gemensamma kulturarvet. Ett personregister omfattande de viktigaste gestalterna i Bibeln och Koranen och ett utdrag ur Skolverkets läroplan avslutar boken.

Vår lärarhandledning som är en utgångspunkt för projektarbetet med religionsdelen i Abrahams Barn, som också arbetar med projekt om FN:s konvention om barnets rättigheter. Boken är ett resultat av det praktiska arbetet i olika klassrum i ett flertal skolor. Författarna har studerat berättelserna i de olika källskrifterna och det rika legendmaterialet.

Pris: 170.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg...