Smakprov på berättelser


Esau och Jakob.

samma_rotter_omslag

Pojkarna var tvillingar och bråkade med varandra redan innan de var födda. Esau kom först och blev sin pappa Isaks älsklingsbarn. Den andre sonen, Jakob, föddes strax efter och blev sin mamma Rebeckas favorit. När Isak, gammal och blind, låg på sin dödsbädd skulle han, som traditionen bjöd, ge den äldste sonen Esau sin välsignelse (hela arvet följde med). Rebecka hjälpte då Jakob att lura till sig pappans välsignelse. Esau blev ursinnig och Jakob tvingades fly utomlands. Hans vidare öden beskrivs dramatiskt och utförligt i Första Mosebok.

Vid arbetet med berättelsen händer förhoppningsvis följande: Eleverna lyssnar, de ser i sitt inre händelserna, de tar ställning för den ene eller den andre av personerna. De tar ”rollen Jakob” ”rollen Esau” ”rollen Isak” eller ”rollen Rebecka”. Läraren tar kanske ”rollen Isak” eller ”rollen Rebecka”. Föräldrarollen passar ju bra ihop med lärarens ställning i klassen. Men det kan också tänkas att även läraren väljer någon av pojkrollerna. Han eller hon kanske tänker på sin egen barndom. Vi har väl alla någon gång känt att vi var den minst älskade (eller den mest älskade, sådant förekommer ju faktiskt också).

Nästa berättelse med tillhörande skrivuppgifter är huvudsakligen avsedd för vuxna deltagare eftersom den ger stora möjligheter till reflektioner som är lika aktuella idag som för 4000 år sedan.


Hur Abraham kommer till Kanaan och
vad som händer när han kommer fram

muslimska_omslag_liten

Som barn bodde Abraham med sin far Terach i staden Ur i Kaldeen som ligger i nuvarande Irak. (Enligt Koranen försörjde han sig på att tillverka gudabilder av lera).

En dag bestämde han sig för att lämna Ur. Familjen började den långa vandringen och kom så småningom fram till Harran som ligger i nuvarande Turkiet där de bosatte sig.

Terach dog i Harran – han var då 205 år.

Efter en tid uppenbarade sig Gud för Abraham och befallde honom att ta med sig sin hustru Sara och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Harran och bege sig till Kanaan. Några barn hade de ännu inte.

När de kom in i Kanaan – landet där kanaaneerna bodde – fortsatte de ända till den heliga platsen Shekem där de stannade. Gud uppenbarade sig nu på nytt med löftet att Kanaan skulle tillfalla Abrahams ättlingar. Abraham byggde då ett altare för att tacka Gud.

Här slutar vi berätta, ger deltagarna tre uppgifter och ber dem välja en av dem.

1. Du är Sara. Det är första morgonen i Shekem. Tillsammans med en slavinna går du för att hämta vatten ur brunnen i byn. Vid brunnen finns redan kanaaneiskorna. Under kvällens måltid berättar du för Abraham om vad som hände. Vad berättar du?

2. Du är kanaaneiskan som sedan länge, varje dag hämtat vatten ur samma brunn. När Sara lämnat brunnen stannar du kvar med de andra kvinnorna. Vad talar ni om?

3. Du är den kanaaneiske översteprästen som iakttar Abraham då han bygger ett nytt altare vid den gamla heliga platsen. Vad tänker du?