Det berättas…

Det berättas…
Red. Lisbeth Lindvall

Pris: 195.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Från Alfons till Dostojevskij 2

Från Alfons till Dostojevskij 2
Red: Petra Alfe Åslund

Denna nya upplaga har – precis som den femton år gamla föregångaren – FN:s barnkonvention som tema.

Den innehåller personliga texter som fokuserar på FN:s konvention om barnets rättigheter.
Simone Ek skriver om konventionens framväxt.
Erfarna pedagoger ger handfasta råd till lärare i grundskola och gymnasium.
Nya och uppdaterade litteraturlistor.

Pris: 275.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Vepa – Abrahams släktträd

Vepa – Abrahams släktträd
Format A1 (594mm x 841mm)

Vepan är gjord av canvas med kantlister upp- och nertill. Levereras i skyddande rör med lock.

Priset inkluderar frakt.

Pris: 395.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Samma Rötter

Samma rötter
Dorothea Rosenblad & Fanny Rosenblad

Ny upplaga 2013 med samma innehåll som föregående tryckningar. Undantaget är det nya inledningskapitlet där vi redovisar erfarenheter vi gjort sedan 2004 då den första upplagan trycktes.

Boken är en lärarhandledning som på ett lättsamt sätt presenterar arbetssättet i klassrummet och även en rad berättelser om patriarkerna och övriga gestalter i det gemensamma kulturarvet. Ett personregister omfattande de viktigaste gestalterna i Bibeln och Koranen och ett utdrag ur Skolverkets läroplan avslutar boken.

Vår lärarhandledning som är en utgångspunkt för projektarbetet med religionsdelen i Abrahams Barn, som också arbetar med projekt om FN:s konvention om barnets rättigheter. Boken är ett resultat av det praktiska arbetet i olika klassrum i ett flertal skolor. Författarna har studerat berättelserna i de olika källskrifterna och det rika legendmaterialet.

Pris: 170.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Muslimska berättelser

Muslimska berättelser
Jan Knappert
Översättning av Björn Sahlin
Inledning om IE-metoden av Ingela Visuri

Jan Knappert var holländare och professor i islamologi och hade stor erfarenhet av liv, forskning och arbete i afrikanska och asiatiska länder. Berättelserna bygger på sinsemellan varierande muntliga traditioner, som är både humoristiska och levande. 

Abraham, Josef, Moses, drottningen av Saba och många andra av gestalterna i tre stora traditioner presenteras från ett delvis nytt perspektiv. Profeten Jesus, som han kallas i boken, skapar fåglar av lera, vilket han också gör i kristet legendmaterial. Sällsynta berättelser om profeten Muhammed ger oss en bild av honom som vi inte så ofta möter i högtidligare sammanhang.

Ingela Visuri, gymnasielärare i engelska och religionskunskap har skrivit inledningen om hur det är att arbeta med IE-metoden. Hon utvecklar också hur de gamla berättelserna kan utnyttjas ur genusperspektiv.

Pris: 150.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

En poet för alla tider

En poet för alla tider – Rumi i Rinkeby
Red. Dorothea Rosenblad

Boken beskriver ur olika perspektiv hur ett klassrumsprojekt med IE-metoden kan genomföras. Poeten Jalal al-din Rumi fyllde 800 år 2007 och uppmärksammades över hela världen. Årskurserna fyra och fem i Kvarnbyskolan i Rinkeby åtog sig att skapa ett hyllningsprojekt som redovisas i boken. Eleverna skrev ”jag är-berättelser” med utgångspunkt från vad de lärt sig om Rumi. Boken innehåller texter både av elever och andra Rumi-experter.

Pris: 115.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Den religiösa artefakten

Den religiösa artefakten
Symboler från sex religioner

Simon Sorgenfrei

Beskrivning och fotografier av föremål från hinduisk, buddhistisk, sikhisk, judisk, kristen och muslimsk tradition.

Pris: 250.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Helgon- finns dom?

Helgon – finns dom?
Ulf Aspenberg

Jo, helgon finns! Det må vara att vissa helgon mera existerar i myternas värld, men den världen är ju också en form av realitet. Hur som helst kan det vara roande att följa den allt brokigare helgonskarans framväxt genom seklerna. I slutet av denna lilla skrift inhämtar du, att du själv kan bli ett vardagshelgon, själve ärkebiskopen Nathan Söderblom betygar detta.

11cm x 17,5cm, 34 sidor

Obs! Skickas separat även vid beställning av fler titlar.

Pris: 100.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Din varukorg är tom