Den grundläggande pedagogiken

initierades på 90-talet i religionskunskapsundervisningen på högstadiet i Rinkeby. Några av eleverna var kristna, många var muslimer och enstaka elever hade vuxit upp utan egentligen några kunskaper alls i religion. Det rika berättelsematerialet om patriarken Abraham och hans familj, hämtat ur Bibeln, Koranen och de likartade legenderna, har visat sig vara ett område där lärare och elever kan röra sig fritt utan att behöva ta ställning i trosfrågor. Detta är viktigt, eftersom den svenska skolan är helt och hållet sekulär. Det är också viktigt att betona att arbetssättet är lika användbart med såväl äldre som yngre elever.

 

Exempel berättelser som både är dramatiska och fyllda med livsfrågor

Historien i Första Mosebok om Josef och hans bröder är ett exempel på den rikedom av teman som finns i berättelserna.  När det gäller yngre elever kan läraren lägga tyngdpunkten på att Josef var sin pappas favorit och på de konsekvenser detta får för relationerna mellan bröderna. På vilket sätt utnyttjar Josef sin nyvunna ställning hos Farao när bröderna kommer för att köpa spannmål?  Alla kan med olika perspektiv tänka sig in i den passion som drabbar Potifars hustru när hon för första gången får se Josef. (I Koranen är hon Faraos hustru.)