logga_liten

sedan 2004

Fondi förlag grundades 2004 av Dorothea Rosenblad som fortfarande leder förlagets verksamhet. Fondi publicerar läromedel knutna till Abrahams Barn, ett religiöst och politiskt obundet undervisningsprojekt, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Verksamheten omfattar arbete med kulturmöten och språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Den första föreningen, Abrahams Barn/Stockholm bildades 1991. Ytterligare en förening, Abrahams Barn/Skåne bildades 2008.

År 2005 blev Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen som är ansvarig för kursverksamheten.

Målsättningen i Abrahams Barns arbete är att sprida och fördjupa kunskap om kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Denna utgår från berättelser och berättande och inbegriper bland annat identifikationsövningar i tal och skrift.Dorothea RosenbladPollyanna
Förlagshund